Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 16. (4. 1. - 8.1. 2016)

8. 1. 2016

Milí rodiče,

na začátku chci děti moc pochválit, jak se pustily do práce v novém roce. Ten odpočinek jim evidentně prospěl. :-) Odpočinek prospěl také mně a detektivu Vránovi, který nás tento týden navštívil a tráví s námi ve škole každý den. :-) Je krásný, děti byly nadšené a já za něj paní Marholdové ještě jednou moc děkuji.

V českém jazyce jsme pilně procvičovali a opakovali vzory pro střední rod a dokonce jsme už začali procvičovat rod ženský. Dětem nedělá problémy vzor určit, což je skvělé, horší je to s určováním i/y ve slovech. Je také třeba zopakovat pádové otázky a určování pádů u slov ve větách. Také jsme se seznámili se zábavnou, ale zároveň poučnou hrou Ypsilonie, která děti moc bavila. Hráli jsme pexeso na procvičování středního rodu a volně jsme popisovali štědrovečerní večeři. 

Pro čtvrtletní práci je potřeba procvičit pravopis vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných, rozdíl předpona x předložka, slovní druhy - hlavně pak ty ohebné (ale i spojky, příslovce, předložky), stavbu slov - kořen, předpona, příponová část, druhy vět - tázací, rozkazovací, přací, dělení slov na slabiky, vzory podstatných jmen středního rodu. (Ženský rod v písemné práci nebude zahrnutý.)

Příští týden nás čeká procvičování středního i ženského rodu.

V matematice jsme tento týden rýsovali čtyřúhelníky za pomoci kružnic, také jsme řešily rovnice a dokonce jsme se už setkali se soustavou rovnic. Trénovali jsme samozřejmě i násobení a písemné dělení. Na písemnou práci je třeba zopakovat vše, co jsme se učili - písemné dělení - jednomístným číslem, násobení, dělení se zbytkem, rýsování přímek a úseček, rovnoramenný trojúhelník - co to je, zlomky - zápis zlomku a určení zlomku z celku (př. 1/3 ze 120), příklady se závorkami, rovnice - řešení a zápis do různých prostředí. Je jasné, že nemůžete zopakovat celou učebnici, je spíš potřeba se zaměřit na to, co dítěti dělá problémy. K opakování můžete využít strany 36 - 40 v PS1. Písemná práce bude mít dvě části - početní a slovní úlohy.

Příští týden budeme opakovat a zároveň pokračovat v kapitole Rovnice II a Geometrie. 

Angličtina nám tento týden šla pěkně od ruky a zvládli jsme celou lekci 11 - Kim is ill. Opakovali jsme sloveso být a známe už jeho zkrácenou formu, jak při psaní, tak při mluvení. Zopakovali jsme protiklady, kterými jsme se zabývali v minulé lekci. Také jsme se naučili několik krátkých rýmovaček. Prostě jsme udělali spoustu práce. Příští týden nás čeká 12. lekce a ještě něco navíc. 

Vlastivěda byla tento týden trochu ochuzená, protože jsme měli pouze úterní hodinu, ve které jsme si povídali o průmyslu v ČR. Pokud by některý z rodičů měl k tomuto tématu (a i k jakémukoliv jinému) dětem co říct, budeme rádi, když za námi do školy přijdete. :-) Příští týden nás čeká opakování k nerostnému bohatství a průmyslu a potom závěrečné opakování a poslední kapitoly. 

V přírodovědě jsme se tento týden zabývali změnami v přírodě - ročními obdobími a také podnebím po celém světě. V tom budeme příští týden ještě pokračovat. 

Mimo učení jsme také tento týden navštívili kostel sv. Jiří, kde jsme si prohlédli betlém a zazpívali několik koled a hlavně jsme zhlédli krásné představení třeťáků - Vánoční hra. 

Aby té hudby nebylo málo, ve čtvrtek jsme se zúčastnili v sokolovně hodinového představení "Netradiční hudební nástroje", při kterém měly děti možnost seznámit se s opravdu velmi zajímavými hudebními nástroji. Zejména s elektronickými, ale také nám pan muzikant (opravdu vášnivý) zahrál na saxofon a velmi zábavnou formou děti poučil nejen o dějinách hudby, ale i o moderních možnostech, které jsou v dnešní době k dispozici v hudebním prostředí a průmyslu. Myslím, že tato akce se dětem hodně líbila a byla povedená a inspirativní.

Hezký víkend!

Bára Kocianová