Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 24. (7. - 11. 3. 2016)

11. 3. 2016

Milí rodiče,

stručně shrnu, co se dělo tento týden.

Český jazyk

- trénujeme časování sloves; seznámili jsme s novým termínem "slovesný způsob" - oznamovací, rozkazovací a podmiňovací; někteří si stále nepamatují osoby pro časování sloves (je potřeba umět je zpaměti)

- opakujeme určování vzorů pro všechny rody a také jejich pravopis

- víme, že v zakončení sloves v budoucím a přítomném času píšeme í (on mluví, oni se hlásí apod.)

- věnovali jsme se tématu "šikana" a hodně jsme o něm diskutovali a také jsme opět vyzkoušeli volné psaní na toto téma

- seznámili jsme se s tím, jak funguje čtenářská kostka a odpovídali jsme na otázky před čtením

Příští týden: dokončení kapitoly Necitlivě; navážeme další kapitolou, kde nás čeká základ věty - podmět a přísudek a také souvětí

Matematika

- dozvěděli jsme se, jak kromě šipkového zápisu můžeme zaznamenat body ve čtvercové síti, a to sice pomocí tzv. souřadnicového zápisu 

- hodně jsme rýsovali a pracovali s námi narýsovanými obrazci

- určovali jsme obsah a obvod čtverců a zároveň jsme určovali jakou částí jednoho čtverce je čtverec jiný (zlomky)

- zopakovali jsme si, jak jeden druhému můžeme srozumitelně popsat postup stavby z kostek

- řešili jsme pavučiny, které mají nejen jedno řešení (u toho se děti napočítaly ažaž)

- seznámili jsme se s pojmem pravoúhlý trojúhelník a také jsme si ukázali pomůcku, kterou úhly můžeme změřit - úhloměr

- vrátili jsme se k písemné práci, kterou jsme zkoušeli psát minulý týden a vzájemně si vysvětlovali, jakým způsobem kdo postupoval při řešení úloh

Příští týden: ještě budeme rýsovat a pracovat se souřadnicovým zápisem, seznámíme se s osovou souměrností a samozřejmě průběžně opakujeme vše, co už bychom měli umět

Angličtina

- trénovali jsme časování slovesa TO HAVE (GOT) ve všech osobách

- vyprávěli jsme o svém domě (k tomu jsme používali slovíčka ze 17. lekce)

- opakovali jsme předložky - between, next to, under, on, in, opposite

- v nové lekci se učíme, jak se zeptat a říct, kde bydlíme, jaká je naše adresa, jaké je telefonní číslo apod.

- také trénujeme otázky typu: Where do you sleep? I sleep in the bedroom. nebo Do you sleep in the kitchen? No, I don´t. 

- snažíme se pilovat správnou výslovnost a také správné psaní slovíček 

- zkoušíme se ze slovíček ve dvojicích

- ve skupinách soutěžíme o správně napsaná slovíčka (po písmenkách, po slovech)

- hrajeme Simon says (Kuba říká..) a trénujeme tak slovesa - cook, wash your hands, put on shoes, take off shoes, watch TV, sleep, jump apod. 

Příští týden: dokončíme lekci 18, budeme psát opět kontrolní testík na slovíčka, budeme trénovat vše, co už máme znát a pokud vše půjde dobře, začneme lekci 19; ve středu děti čeká anglické divadlo, na které je připravím v úterý a budeme na něj vybírat 60,- Kč (info dodám v pondělí)

Přírodověda

- jsme u oblíbeného tématu rozmnožování

- víme, jakým způsobem se rozmnožují rostliny a houby

- u živočichů (ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) umíme porovnat, jakým způsobem se rozmnožují a jakým způsobem se starají o svá mláďata

- víme, jaké buňky jsou samičí a jaké samčí (u savců), u rostlin bychom měli umět popsat, jak dochází k opylení a oplození květů a také jsme se dozvěděli něco málo o dělení rostlin podle způsobu rozmnožování (výtrusné a semenné), u hub víme, že se rozmnožují nepohlavně a stačí vzít kousek půdy s podhoubím a položit je na jiné místo (samozřejmě pak záleží na dobrých podmínkách pro růst)

- hledali jsme zvířecí rodiny (kňour - bachyně - sele; pes - fena - štěně apod.)

- také se z nás na chvíli stali pulci, ze kterých bohužel přežil pouze Eda, jakožto šťastný pulec, kterého nic nesežralo, nepřejelo nebo nezemřel bez vody :-) na tom jsme si vysvětlovali, proč obojživelníci kladou hodně vajíček

Příští týden: zakončíme téma rozmnožování a dostaneme se k dalšímu projevu živých organismů, kterým je pohyb

Vlastivěda

- krátkým testem jsem prověřila znalosti dětí o Velké Moravě a Sámově říši (někteří přípravu na testy dost podceňují)

- už jsme v době, kdy vznikl český stát a u vlády jsou Přemyslovci

- zatím jsme zvládli probrat všechna důležitá přemyslovská knížata (a jejich ženy)

- (nejen) díky knize "České dějiny očima psa" už víme, jak kruté bylo vyvraždění Slavníkovců za vlády Boleslava II. (Pobožného)

- mezi svaté, které už známe přibyl i pražský biskup sv. Vojtěch

- stále jsou pro děti k dispozici dobrovolné úkoly se lvem, které jim mohou pomoci hlouběji poznat dobu, o které mluvíme a zároveň si díky nim mohou opravit případné neúspěchy při testech

- je také možnost nechat se vyzkoušet individuálně po vyučování (případně dovysvětlit látku apod.)

Příští týden: budeme se zabývat stále dobou kolem 10. a 11. století a životním stylem lidí v této době

Také nás v následujícím týdnu čeká příprava na Velikonoční jarmark. 

Připomínám jen, že zálohu 1500,- Kč na školu v přírodě je potřeba zaplatit do 18. března (pátek). Pokud jste peníze poslali, dejte mi prosím vědět (samozřejmě ti, co tak učili, nemusí.) :-)

Pohodový víkend přeje

Bára Kocianová