Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 27. (28. 3. - 1. 4. 2016)

3. 4. 2016

Co jsme tento týden zvládli a co nás čeká:

V ČJ jsme stále pracovali se skladbou věty a základními skladebními dvojicemi. Dále jsme opakovaly všemožné pojmy, kterým by děti už měly rozumět a měly by je umět používat. Např. jednoduše definovat podmět a přísudek, jednotlivé slovní druhy, přímou řeč, větu a souvětí, skloňování a časování apod., toto jsme opakovaly při hře LOTO, která je na principu binga, akorát jsme hru okořenili o to, že kdo má LOTO, musí ale všechny pojmy z jeho tabulky ostatním vysvětlit. Dětem to šlo většinou velmi dobře. 

Také jsme trénovali čtení s porozuměním, ke kterému se tento týden ještě vrátíme. V tomto týdnu nás čeká dokončení 12. kapitoly Zajímavě, zakončíme jako vždy diktátem. Zhruba ve čtvrtek bychom pak měli začít s další kapitolou, ve které se děti seznámí se shodou podmětu s přísudkem. 

V matematice jsme se trochu zdrželi u počítání s velkými čísly, ale už jsme se částečně dostali i ke kapitole o geometrii. V té budeme celý týden, čeká nás práce se sítěmi kvádru, všemožné vystřihování a rýsování, počítání povrchu, kreslení půdorysů, obalů apod.

V angličtině pracujeme ve dvacáté lekci, ve které "vaříme". Jde tam hlavně o rozšíření slovní zásoby, která se točí kolem jídla a vaření. Psali jsme také další testík ze slovíček, který byl tentokrát opravdu zaměřen pouze na překlad z čj do aj. Děti slovíčka většinou docela znají, ale často dělají chyby ve psaní slov, proto se snažím uznat slovíčko alespoň pokud je zapsáno správně foneticky. Nechci totiž, aby děti získaly k angličtině nechuť, je ale potřeba si na psaní zvykat tak, aby v 5. a vyšších ročnících byly děti zvyklé psanou formu angličtiny také používat.

Příští týden děti čeká mini projekt, ve kterém budou psát recept na své oblíbené jídlo. Velmi chválím všechny děti, protože svědomitě vytvořily povídání o svém domácím mazlíčkovi a také ostatním práci pěkně předvedly. 

V přírodovědě jsme zakončili velké téma týkající se projevů živých organismů. Tvořili jsme potravní síť a potravní řetězce, ve kterých byl každý nějaký producent, konzument nebo rozkladač. 

Příští týden začínáme nové téma, které se věnuje člověku, jeho původu, ale i lidskému tělu, stárnutí apod.

V úterý jsme při vlastivědě došli k vymření Přemyslovců po meči. Ještě jsme si povídali o Václavu I., Anežce České, Přemyslu Otakaru II. a navázali jsme kvízem. Kvíz se týkal všech přemyslovských králů. Poslední dva Václav II. a III. měly děti za DÚ přes prázdniny. Ve čtvrtek jsme potom hráli velké RISKUJ, kde byly otázky ze všech období, která jsme již probrali. Tedy od pravěku po Přemyslovce. 

Příští týden začneme s Lucemburky, abychom se už konečně dozvěděli něco o tom slavném oslavenci - Karlu IV. Až ve čtvrtek bychom napsali opakovací test z Přemyslovců - králů.

Dětem jsme v pátek dávala do sešitů se sovou seznam akcí na duben. Budu vybírat 500,- Kč. Nejbližší akcí je 12. 4. setkání se seniory, na které mají děti "za úkol" sbírat výstřižky a obrázky z novin a časopisů o Karlu IV.

O tom, jak proběhla Noc s Andersenem si budete moci přečíst v pondělí, kdy se o tom děti (doufejme) pokusí napsat krátký report. :-)

Hezkou neděli všem!