Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 8. (19. - 23. 10. 2015)

24. 10. 2015

Milí rodiče,

máme za sebou osmý týden školy, kdy se toho zase poměrně dost událo. :-)

Český jazyk jsme tento týden začali procvičovat určování, poznávání a vyhledávání slovních druhů. Některé poznají děti snadno, dost se jim ale pletou - hlavně přídavná jména a příslovce. Citoslovce jsou asi nejoblíbenější, protože u těch má jasno téměř každý. :-) Věnovali jsme se také psaní příběhu a trénovali jsme popis osoby. V dílně čtení jsme tentokrát neměli úkol, pouze jsme s některými měla rozhovor o knize, kterou čte. Od příštího týdne začínají prezentace přečtených knih - první na řadě je Klárka a Verunka. 

V matematice jsme pilně trénovali přepis a řešení rovnic v různých prostředích. Musím říct, že na to děti začínají být přeborníci. Násobení a dělení ale musíme stále procvičovat. Řešili jsme také zapeklitou úlohu s přeléváním vody. Měli jsme za úkol pomocí 5l a 3l nádoby naměřit a) 2 l b) 1l c) 4l. K řešení nám pomohly sklenice, které byly nachystané na výrobu halloweenských svítících mumií. Pravda, bylo pak ve třídě trochu mokro, ale úlohu jsme zdárně vyřešili. Seznámili jsme se také s novým šipkovým grafem, tentokrát čtyřúhelníkovým, který pro nás byl hračka, vzhledem k tomu, že už jsme věděli jak na něj díky trojúhelníkovému grafu.

Angličtina byla plná narozeninového slavení, probírali jsme totiž lekci MY BIRTHDAY. Naučili jsme se, jak představit ostatní kamarády, jak popsat narozeninový dort, procvičovali jsme s Freddym, Pepinou, Katy, Daisy a Henrym otázky Is he/she...? a krátké odpovědi Yes, he/she is. No, he/she isn´t., trénovali jsme čísla při hře bingo a každou hodinu jsme pilovali psaní slovíček. Je skvělé, že od pondělí do pátku byl vidět velký pokrok a jedniček stále přibývalo. Po prázdninách už ale zkusíme anglické diktáty naostro. 

Zároveň jsme využili oslavy Vojtových narozenin a zazpívali jsme mu narozeninovou písničku jak česky, tak anglicky.

Vlastivěda se nám trochu propojila s tělocvikem, protože naším tématem pro tento týden byly mapy a plány. Při tělocviku jsme si totiž zkusili mini orienťák - běhali jsme podle plánku tělocvičny a hledali schované předměty, které byly na plánku vyznačeny. Všichni nakonec zvládli najít všechny předměty - v rozmezí od 8 po 20 minut. Děti samy zkoušely kreslit plánek budovy 1. stupně ZŠ případně pouze plánek naší třídy. Víme už, co je to legenda mapy, někteří už umí určit měřítko mapy a určit tak z mapy skutečné vzdálenosti. Také už dokážeme podle mapy určit, kde jsou v ČR nížiny a hory. 

Zkoumali jsme také horniny a zjišťovali, zda se jedná o horniny vyvřelé, usazené nebo přeměněné. Zároveň jsme zkoumali jejich vlastnosti a opakovali jsme dříve probranou látku. 

Detektiv Vrána dětem na prázdniny zadal nepovinné řešení dalšího případu - podklady k případu najdete v odkazu Detektiv Vrána a jeho úkoly.

Celý týden byl velmi příjemný a děti pracovaly soustředěně, musím ale upozornit na velmi časté zapomínání na domácí úkoly. 

Co nás čeká po prázdninách:

Čj - učebnice str. 32 - 37, slovní druhy a skladební dvojice

M - učebnice str. 25 - 31, násobení a dělení (lichá a sudá čísla, slovní úlohy), rovinné útvary (mřížové body, trojúhelníky, čtyřúhelníky, úsečky - rýsování ve čtvercové síti)

Aj - dokončení 6. lekce, slovíčka 1. - 6. lekce, 7. lekce - FIND THE BALL

Vl - Opakování 1. - 5. kapitola, test

Př - horniny a minerály, vlastnosti minerálů, opakování 

V pondělí nás čeká oslava Halloweenu. Děti můžou přijít v maskách a přinést drobné občerstvení/sladkosti pro ostatní. 

Přeji Vám pěkný víkend a hezky strávený čas s dětmi,

Bára Kocianová